Logo
Wydrukuj tę stronę

Kategoria A1

Nazwa kategorii

Jakimi pojazdami możesz kierować

Ile musisz mieć lat, żeby uzyskać prawo jazdy

A1

- motocykl1 o pojemności skokowej silnika do 125 cm3, mocy do 11 kW i stosunku mocy do masy własnej do 0,1 kW/kg

- motocykl trójkołowy o mocy do 15 kW

- pojazdy z kategorii AM

- zespół pojazdów – powyższe pojazdy połączone z przyczepą – tylko w Polsce

16 lat

1 - motocykl –pojazd samochodowy dwukołowy kategorii L3e albo dwukołowy z bocznym wózkiem kategorii L4e, albo trójkołowy kategorii L5e o symetrycznym rozmieszczeniu kół, spełniający kryteria klasyfikacji dla pojazdów odpowiednio dla kategorii L3e albo L4e, albo L5e, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu-lub trzykołowych oraz czterokołowców (Dz.Urz. UEL60 z02.03.2013, str.52, z późn. zm.)

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.