Zapisy on-lineZaufane opinie

Kategoria AM

Nazwa kategorii

Jakimi pojazdami możesz kierować

Ile musisz mieć lat, żeby uzyskać prawo jazdy

AM

- motorower1

- czterokołowiec lekki2 (na przykład mały quad)

- zespół pojazdów – powyższe pojazdy połączone z przyczepą – tylko w Polsce

14 lat

1 - motorower –pojazd dwu-lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h

2- czterokołowiec lekki –czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h