Zapisy on-lineZaufane opinie

Wykłady i jazdy

Wykłady

Liczba godzin dla zajęć teoretycznych nie może być mniejsza niż:

 • 30 godzin w zakresie kategorii A, A1, A2, B, B1 prawa jazdy,
 • 20 godzin jeżeli posiadają prawo jazdy odpowiednio kategorii A1 lub B1
 • godzina zajęć teoretycznych = 45 minut

Jazdy szkoleniowe

  

Liczba godzin dla zajęć praktycznych nie może być mniejsza niż:

 • 20 - przy kategorii A, A1,
 • 30 - przy kategorii B, B1
 • godzina zajęć praktycznych = 60 minut

 

Zajęcia praktyczne obejmują zajęcia prowadzone na placu manewrowym i w ruchu drogowym, przy czym:

 • mogą być rozpoczęte po przeprowadzeniu zajęć teoretycznych,
 • powinny uwzględniać jazdę poza obszarem zabudowanym lub na drogach o dopuszczalnej prędkości poruszania się powyżej 70 km/h o łącznym czasie nie krótszym niż:

           - o 3 godziny, przy kategorii A1, A lub B1,

           - o 4 godziny, przy kategorii B,

 • powinny być prowadzone łącznie na odcinku nie mniejszym niż 50 km w czasie jednych zajęć,

Czas realizacji zajęć praktycznych nie może być dłuższy niż:

 • 2 godziny dziennie w okresie pierwszych:

           - 4 godzin nauki w zakresie kategorii A1 lub A prawa jazdy,
           - 8 godzin nauki w zakresie innych niż określone w poprzednim punkcie kategorii prawa jazdy,

 • 3 godziny dziennie - po określonych w punkcie powyżej godzinach nauki dla poszczególnych kategorii prawa jazdy.

 

Instruktor prowadzący zajęcia praktyczne nie może szkolić jednocześnie więcej niż jednej osoby.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/eanonimy/ftp/kopia_oskroba/public_html/templates/gregsoft/html/com_k2/templates/default/item.php on line 203